Program 2020

MENS VI VENTER PÅ PROGRAM FOR 2021, HER ER PROGRAMMET FOR KORONA-UTGAVEN I 2020:
29. oktober kl 20.00 –  WoodQuiz med Finn Bjelke, NTE Arena. WoodJam, Onkel Oskar
30. oktober kl 20.00 – Konsert Kine Kvalstad & Luke Elliot, Spillum Dampsag & Høvleri
31. oktober kl 20.00 – Konsert Lee Kids, Ullvaren Kafe. Konsert Namsos Allstars, NTE Arena